Hạ Long - Khách sạn Sunqueen - Khu Vườn Đào - Bãi Cháy - Công ty Nevotech Hà Nội

Hạ Long – Khách sạn Sunqueen – Khu Vườn Đào – Bãi Cháy

Chủ đầu tư:                        Công ty TNHH Phương Hải

Địa điểm:                           P. Bãi Cháy – Tp. Hạ Long – Quảng Ninh

Tư vấn kiến trúc:               Tư vấn Đại Kim

Mô tả:                                12 tầng + 1 bán hầm, nhịp 10 m

Tình trạng:                          Đã hoàn thành năm 2017

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX

Để lại bình luận

Scroll
0868991737