KĐT Quang Minh - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Công ty Nevotech Hà Nội

KĐT Quang Minh – Thủy Nguyên – Hải Phòng

Địa điểm:                           Thủy Nguyên – Hải Phòng

Tư vấn kiến trúc:               Xây dựng Hải Thành

Mô tả:                                 140 căn x 3 tầng , diện tích sàn 52000 m2

Tình trạng:                          Đã hoàn thành

Nhiệm vụ:                           Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công

Để lại bình luận

Scroll
0868991737