NHA TRANG-KHÁCH SẠN 4 SAO DAPHOVINA - Công ty Nevotech Hà Nội

NHA TRANG-KHÁCH SẠN 4 SAO DAPHOVINA

Ch đu tư: Công Ty TNHH ĐĂNG PHONG

Đđim: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Kiến trúc: Công ty Kiến Trúc 5D

Mô t: 20 tầng, nhịp lớn 15m

Tình trng: Đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NAUTILUS EVO

Để lại bình luận

Scroll
0868991737