Ưu điểm sàn ô cờ so với sàn dầm - Công ty Nevotech Hà Nội

Ưu điểm sàn ô cờ so với sàn dầm

Sàn bê tông cốt thép được phân loại thành sàn có dầm và sàn không dầm (bao gồm sàn phẳng và sàn nấm). Sàn ô cờ là một loại sàn có dầm đặc biệt, tuy nhiên trong bài viết này, “sàn có dầm” được hiểu là sàn có dầm thông thường, không bao gồm sàn ô cờ. Sàn có dầm là loại sàn được dùng phổ biến nhất trong xây dựng vì sử dụng ít bê tông và thép hơn sàn không dầm. Để chứng minh sàn ô cờ là loại sàn bê tông cốt thép nhẹ nhất với nhịp trung bình và lớn, trọng lượng của nó được so sánh với trọng lượng của sàn có dầm trong phần 2.1. Ngoài ra, trong phần 2.2, trọng lượng của sàn ô cờ được so sánh với trọng lượng của các loại sàn nhẹ khác. Trong bài viết này, một ô sàn có kích thước lưới cột 8,4m x 8,4m được thiết kế theo các phương án khác nhau để so sánh.
2.1 So sánh trọng lượng sàn ô cờ với trọng lượng sàn có dầm
Mặt bằng một ô sàn có kích thước lưới cột 8,4m x 8,4m thiết kế theo phương án sàn ô cờ và phương án sàn có dầm được thể hiện trên Fig. 2. Fig.3 là mặt cắt ngang của công trình sử dụng hai phương án sàn này. Theo phương án sàn ô cờ, hệ sàn được thiết kế gồm dầm chính có kích thước tiết diện 1,2m x 0,35m; dầm phụ có kích thước tiết diện 0,2m x 0,35m; bản sàn dày 0,05m. Các ô cờ có kích thước tính từ trục dầm phụ là 1,2m x 1,2m. Theo phương án sàn có dầm, hệ sàn được thiết kế gồm dầm chính có kích thước tiết diện 1,2m x 0,5m; dầm phụ có kích thước tiết diện 0,3m x 0,5m; bản sàn dày 0,15m.

Fig. 2 Mặt bằng sàn ô cờ và sàn có dầm
Fig. 2 Mặt bằng sàn ô cờ và sàn có dầm

 

 

Fig. 3 Mặt cắt ngang công trình sử dụng sàn có dầm và sàn ô cờ
Fig. 3 Mặt cắt ngang công trình sử dụng sàn có dầm và sàn ô cờ

 

Khối lượng bê tông của ô sàn 8,4m x 8,4m được tính trên cơ sở bê tông dầm chính, bê tông dầm phụ và bê tông sàn theo hai phương án trên (Tab. 1). Kết quả cho thấy khối lượng bê tông của sàn ô cờ ít hơn của sàn có dầm 27%. Nói cách khác, kết cấu sàn ô cờ nhẹ hơn sàn bê tông cốt thép có dầm 27%.

Để lại bình luận

Scroll
0868991737